Biografie

Carm Barten (1986) groeide op in een Brabants dorpje onder de rook van Eindhoven. School bleek voor hem als kind al snel een contrasterende plek met zijn werkelijkheid die hij ervoer in de tuin rondom de woonboerderij waar hij opgroeide. Zoals hij thuis ontdekking deed in het modderige zwarte zand, boomhutten timmerde van meerdere verdiepingen hoog en het gezin amuseerde met de chaotische roffels op het drumstel, werd op school van hem verwacht stil te zitten achter zijn tafel en zich bezig te houden met letters en cijfers. Het was dan ook geen verrassing dat er weerstand ontstond tegen school waardoor de relatie tussen Carm en menig leraar onder druk kwam te staan.

Telefoon van de gymleraar: “Je zit in de besprekingszone en alle docenten hebben tegen gestemd, behalve ik. Na een pleidooi heb ik ze overgehaald om je het voorstel te doen om alsnog over te gaan naar het examenjaar mits je een betere werkhouding belooft.”

Totdat hij de gymleraar trof in de derde van het voorgezet onderwijs. Hij gaf Carm het gevoel dat hij gezien werd. Het waren de kleine tactvolle handelingen maar bovenal de onvoorwaardelijke steun waarmee de gymleraar het verschil maakte. Vanaf dat moment wist Carm wat hem te doen stond, ook zo’n leraar worden die vanuit verbondenheid elke leerling laat welbevinden en tot optimale betrokkenheid brengt.  

Carm-Barten

Ervaring

2019 - heden

Docent Pedagogiek

Fontys HBO Pedagogiek, ‘s-Hertogenbosch

2018 - heden

Zelfstandig pedagogisch- en onderwijsadviseur

o.a. werkzaam als trainer bij Centrum Pedagogisch Contact (CPC)

2009 - 2019

Leraar primair onderwijs

o.a. op scholen voor ErvaringsGericht Onderwijs (E.G.O.) en Jenaplanonderwijs

Aanvullend

2014 - 2015

Coalitielid Nivoz

Zitting in coalitie ter bevordering van pedagogiek in primair- en voorgezet onderwijs, Driebergen

2013 - 2014

NJPV-JONG

Zitting in kerngroep van Nederlandse Jenaplan Vereniging, Zutphen

Begeleidingscommissie SCP

Zitting in begeleidingscommissie van onderzoek naar sociale veiligheid van LBHT-jongeren op school, Den Haag

2013

Adviescommissie NJPV

Zitting in adviescommissie voor accreditatie van
Nederlandse Jenaplanopleiding, Zutphen

Opleiding

2018

Pedagogische Wetenschappen

WO Vrije Universiteit, Amsterdam

2013

Pedagogisch Tact

Nivoz onderwijs, tact & leiderschap, Driebergen

Jenaplanopleiding

Jenaplan advies & scholing, JAS Echten

2010

Verdieping in principes van E.G.O.

Expertisecentrum E.G.O. Nederland, Eindhoven

2008

PABO

HBO Fontys, Eindhoven