Dit ben ik

Carm Barten

Pedagoog

zelfstandig trainer-coach-docent
begeleidt leraren en schoolleiders bij hun pedagogische opdracht

Docent Pedagogiek

werkzaam als docent pedagogiek aan Fontys Hogeschool Pedagogiek in 's-Hertogenbosch

Leraar

in het hart nog steeds leraar na jaren werkzaam te zijn geweest in het basisonderwijs,

Geboren

11 september 1986 Geldrop, Nederland

Carm zou je een vurige onderwijsfan kunnen noemen. Op een eigenzinnige en creatieve manier begeleidt hij leraren en schoolleiders in hun pedagogische opdracht. Hij weet zijn theoretische pedagogische achtergrond te combineren met zijn ruime praktijkervaring als leraar basisonderwijs.

Zijn expertise spits zich toe op Pedagogisch Tact, Mondige Leerlingen, Procesgericht Onderwijs (ErvaringsGericht Onderwijs) en Welbevinden & Betrokkenheid. Carm geeft lezingen, trainingen en begeleiding op pedagogisch en didactisch vlak. Daarnaast is hij werkzaam als docent pedagogiek aan de Fontys Hogeschool Pedagogiek waar hij studenten doceert in het brede pedagogische domein.

Verbonden
Als zelfstandige is Carm verbonden aan het Centrum Pedagogisch Contact (CPC). Een centrum van professionals die zich inzetten om het buitensluiten van leerlingen te voorkomen.

“Blijf geloven in het ongelofelijke”

De onvoorwaardelijkheid van de leraar
De pedagogische verantwoordelijkheid om onvoorwaardelijk te zorgen voor kinderen is het fundament voor zijn werk, niemand uitgesloten! Leerlingen zijn afhankelijk van de bereidheid van de leraar om hen ten alle tijden te (onder)steunen. Deze afhankelijk brengt een verantwoordelijkheid met zich mee waar iedere ouder, leraar en leider zorgvuldig mee om moet gaan.

 

 1. MBO niveau 4
  Sociaal Pedagogisch Werk (SPW), 2005
 2. HBO bachelor
  Leraaropleiding (PABO), 2008
 3. Universitaire master
  Pedagogische Wetenschappen, 2018
 1. Verdieping in principes van E.G.O.
  2010
 2. Jenaplanopleiding
  2013
 3. Pedagogisch Tact
  2013
 1. Adviescommissie NJPV
  Zitting in adviescommissie voor accreditatie van
  Nederlandse Jenaplanopleiding, 2013
 2. NJPV-JONG
  Zitting in kerngroep van Nederlandse Jenaplan Vereniging, 2013-2014
 3. Begeleidingcommissie SCP
  Zitting in begeleidingscommissie van onderzoek naar sociale veiligheid van LBHT-jongeren op school, 2013-2014
 4. Coalitielid Nivoz
  zitting in coalitie ter bevordering van pedagogiek in primair- en voorgezet onderwijs, 2014-2015

Meer informatie of vragen?

0651169473