Procesgericht Onderwijs

Doelgroep

Leraren (PO) - Docenten (VO, MBO)

                       10 tot 45 deelnemers

Tijd

5 bijeenkomsten

Locatie

online en/of op locatie

Kosten

op aanvraag

De kwaliteit van pedagogische relaties bepaalt hoe een leerling zich openbaart en tot hoever competenties zich kunnen ontplooien. Het is niet voor niets dat Carm het contact tussen leraar en leerling ziet als het fundament van onderwijs. Het traject Procesgericht Onderwijs richt zich op de didactiek die binnen school hand in hand gaat met pedagogiek.

Het huidige onderwijs is in veel gevallen gericht op een (didactische) aanpak die dient te leiden tot gewenste opbrengsten. Dit heeft er in sommige gevallen toe geleid dat opbrengsten worden geanalyseerd op basis waarvan de aanpak wordt afgestemd. Inmiddels worden op steeds meer plekken de nadelige gevolgen van dit onderwijsparadigma ondervonden aangezien een belangrijk onderdeel onderbelicht is geraakt, het onderwijsproces!

In een analyse wordt gezamenlijk in beeld gebracht waar het onderwijsproces binnen de school onder druk staat. Dit is het vertrekpunt van een traject waar stapsgewijs het onderwijsproces weer het richtpunt van de school zal worden. Aan het einde van dit traject zal het onderwijsaanbod niet meer enkel in dienst staan van de opbrengsten maar juist in dienst van een optimaal onderwijsproces voor ieder kind. 

Het traject Procesgericht Onderwijs ligt in lijn met Pedagogisch Tact dat uitgaat van “het goede doen op het juiste moment, óók in de ogen van de kinderen”. Bovendien gaat het samen met bestaande methodieken die op school worden toegepast. Het traject leidt tot een andere zienswijze waarmee methodes wellicht anders worden vastgepakt en didactische keuzes met het onderwijsproces als richtpunt worden gelegitimeerd.

Wat leidend is voor jouw didactische keuzes
Dagelijkse praktijk afgezet tegen procesgerichte benadering

Welbevinden en Betrokkenheid als procesindicatoren
Kijken aan de hand van de betrokkenheidssignalen

De ervaringsstroom als bron gebruiken
Betrokkenheidsverhogende factoren
Het rijk leerprobleem in praktijk brengen

7 werkvormen als fundament
Het creëren van een rijke leeromgeving

Een procesgerichte kind-/groepsbespreking
Procesdifferentiatie doormiddel van het sporenbeleid

Meer informatie of vragen?

0651169473