Procesgericht Onderwijs,
Welbevinden & Betrokkenheid

Doelgroep

Leraren - Intern Begeleiders - Schoolleiders

                       10 tot 150 deelnemers

Tijd

90 tot 150 minuten

Locatie

online of op locatie

Kosten

op aanvraag

Het huidige onderwijs is in veel gevallen gericht op een (didactische) aanpak die dient te leiden tot gewenste opbrengsten. Dit heeft er in sommige gevallen toe geleid dat opbrengsten worden geanalyseerd op basis waarvan de aanpak wordt afgestemd. Inmiddels worden op steeds meer plekken de nadelige gevolgen van dit onderwijsparadigma ondervonden aangezien een belangrijk onderdeel onderbelicht is geraakt, het onderwijsproces
Deze masterclass biedt concrete tools om welbevinden en betrokkenheid van leerlingen in beeld te brengen en te verhogen.

Het huidige onderwijssysteem in cultuurhistorisch perspectief
Een analyse van de onderwijspraktijk in eigen groep

De meerwaarde van het onderwijsproces als richtpunt
Welbevinden en Betrokkenheid als procesindicatoren

Betrokkenheid signaleren met behulp van de betrokkenheidsignalen
Groepsscreening op welbevinden en betrokkenheid

Betrokkenheid verhogende factoren in praktijk brengen
Het rijk leerprobleem als lesaanbod

Meer informatie of vragen?

0651169473